Წარმოების პროცესი

1.ნედლეული

1. ნედლეული

2. ხარისხის კონტროლი მავთულის

2. ხარისხის კონტროლი - მავთული

3.მექანიკური ქსოვა

3. მექანიკური ქსოვის ბადე

4.Flanging სამაშველო

4. Flanging The Salvage

5.აწყობა და დასაკეცი

5. შეკრება და დასაკეცი

6. ხარისხის კონტროლი

6. ხარისხის კონტროლი

7. შეკუმშვა და შეფუთვა

7. შეკუმშვა და შეფუთვა

8. მზა პროდუქტი

8 მზა პროდუქტი